وقتی بتن در معرض آتش قرار می گیرد،بتن سرخ و ورقه ورقه می شود.این اثر منجر به دام افتادن آب در بتن هنگام تبخیر میشود.زمانیکه  بخار آب تولید شد فشار در داخل ساختمان بتن افزایش می یابد.در ساختمان بتن  ورقه های جدا از سقف،دیوار و حامی ستون،ظرفیت تحمل بار آنها  کاهش یافته و خطر سقوط ساختمان در حال سوختن افزایش می یابد.مقاومت بتن معمولی متراکم شده توسط ویبره در برابر حرارت آتش می تواند توسط افزودن چند کیلوگرم فیبر پلی پروپیلن (pp) بر متر مکعب در ترکیب بتن بهبود بیابد.زمانیکه در معرض آتش باشد فیبرها ذوب می شوند،شبکه ای دارای کانال های ریز در میان ساختمان بتن خلق می شود.این کانال ها اجازه می دهند بخار آب بدون افزایش فشار داخلی بگریزد،در نتیجه ساختمان بتن سالم باقی می ماند...

منبع : وبسایت مهندسی مواد - متالورژی وریخته گری |بتن خود متراکم شونده و مقاوم در برابر آتش
برچسب ها : ساختمان ,افزایش ,ورقه